کنفرانس‌ آخرین یافته‌های تداخلات دارو و غذا و ارزیابی وضعیت تغذیه بالینی

????در کنفرانس‌های آخرین یافته‌های تداخلات دارو و غذا و ارزیابی وضعیت تغذیه بالینی در بیمارستان بررسی می‌شود.

 

️غربالگری تغذیه بیماران بستری در بیمارستان

دستورالعمل و فرم ارزیابی تغذیه‌ای بیماران بستری بزرگسال در بیمارستان

️ارزیابی تخصصی وضعیت تغذیه ای بیماران بستری

????مدعوین این نشست:

????دبیر پنل:

دکتر مرجان عجمی، دانشیار علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انستیتو تحقیقات  تغذیه و صنایع غذایی کشور

????اعضای پنل:

???? دکتر آرزو حقیقیان استادیار علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر غزاله اسلامیان استادیار علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

????زمان:

۲۴ و ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱، ساعت ۱۴ الی ۱۷

هتل المپیک تهران، سالن هگمتانه

 

????????????این برنامه حضوری و دارای حداکثر ۶ امتیاز بازآموزی است.

 

????ثبت‌نام در این دو کنفرانس از طریق سامانه آموزش مداوم علوم پزشکی امکان ‌پذیر خواهد بود.

 

#همایش مکمل #تغذیه درمانی #تغذیه بالینی#رژیم تغذیه #بیمارستان#پرستار#داروسازی #داروخانه#داروساز#رسایش#انستیتوتحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی_کشور

فهرست