معرفی

گروه تحقيقات صنايع غذايي در بخش تكنولوژي مواد غذايي، شيمي مواد غذايي و ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي مواد غذايي فعاليت مي‌نمايد. آزمایشگاه های گروه تحقیقات صنایع غذایی متشکل از سه آزمایشگاه شیمی مواد غذایی، آزمایشگاه بیوتکنولوژی مواد غذایی و آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی می‏باشد.

چشم انداز

تحقيق و توسعه روش‏هاي مناسب توليد، تبديل و نگهداري مواد غذايي براي دستیابی به خودكفايي در صنايع غذايي و ارتقاء كيفيت محصولات توليدي و ايمني مواد غذايي

رسالت

تعریف و ارائه راهکارهای مناسب جهت بررسي و انتخاب روش هاي لازم و مناسب براي توليد، تبديل و نگهداري مواد غذايي.

اهداف   

–        ارائه روش‌های مناسب جهت بهینه سازی تکنولوژی تولید، تبدیل، نگهداری و بسته‌بندی مواد غذایی
–         بررسی و شناسایی مواد اولیه مناسب برای فعالیت‏های مختلف غذایی
–         ارزشیابی مواد خام، پخته و فرایند شده متداول در کشور و وارداتی از کشورهای مختلف
–         بررسی آلودگی‏های میکروبی و شیمیایی مواد غذایی
–         بررسی روش‏های مناسب غنی کردن مواد غذایی با توجه به کمبودهای تغذیه‌ای مناطق مختلف کشور
–        بررسی روش‏های کم کردن و جلوگیری از ضایعات مواد غذایی
–        بررسی امکانات دسترسی به منابع جدید غذایی
–         انجام امور تحقیق و توسعه برای واحدهای صنایع غذایی
–         بررسی کاربرد منابع بیولوژیک در صنایع غذایی

فعالیت ها

 • برنامه ملی پایش عوامل خطر تغذیه ای در بیماری­های غیر واگیر
 • تولید و فرمولاسیون فرآورده های جدید غذایی
 • کنترل کيفيت و ايمني مواد غذايي
 • تعيين نوع و ميزان آلاينده هاي شيميايي و ميکروبي مواد غذايي
 • استخراج ترکيبات زیست فعال از منابع غذايي
 • توليد فرآورده هاي غذایی بيولوژیک
 • بررسي و تهيه جداول ترکيبات مواد غذايي
 • ايجاد بانک اطلاعاتي علوم و صنايع غذايي کشور
 • مشارکت فعال در تدوین استانداردهای مواد غذایی
 • بررسی علمی و کارشناسی نوآوری ها، اختراعات و تهیه گزارش علمی برای سازمان های مربوطه
 • مشاوره و همکاری با سازمان های مختلف در حوزه مواد غذایی از جمله سازمان غذاو دارو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد ایران و غیره.
 • برگزاري و شركت در كارگاه‏هاي علمي
 • برگزاري و همكاري در اجراي كنگره های مرتبط
 • ایجاد مجله Applied Food Biotechnology (http://journals.sbmu.ac.ir/afb)، ایندکس شده در Web of Science (ISI)، WHO Eastern Mediterranean Region (IMEMR)، ISI (Emerging Sources Citation Index)، و scopus

دکتر سارا سهراب‌وندی
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
مدیر گروه
sohrabv@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Sara_Sohrabvandi

دکتر کیانوش خسروی دارانی
استاد، دکتری تخصصی مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی
k.khosravi@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Kianoush_Khosravidarani

دکتر محمدرضا کوشکی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
mr_koushki@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Mohammadreza_Koushki

دکتر زهرا هادیان
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
z_hadian@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Zahra_Hadian

دکتر مهرداد محمدی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
mohammadi@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Mehrdad_Mohammadi

دکتر خدیجه خوش طینت
استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
kh.khoshtinat@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Khadijeh_Khoshtinat

دکتر روح الله فردوسی
استادیار، دکترای حرفه ای دامپزشکی، بهداشت عمومی
rferdosi@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Roholla_Ferdousi

دکتر سعیده اسمعیلی
استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
saeideh.esmaeili@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Saeideh_Esmaeili

 دکتر نسیم خورشیدیان
استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
nkhorshidian@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Nasim_Khorshidian2

دکتر مریم بیاناتی
استادیار، دکترای تخصصی شیمی دارویی
mbayanati@sbmu.ac.ir
https://isid.research.ac.ir/Maryam_Bayanati

دکتر الهام خان نیری
استادیار، دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی
e.khanniri@sbmu.ac.ir

دکتر المیرا دانایی
سرپرست آزمایشگاه شیمی مواد غذایی

 فریبا قدرت
مسئول دفتر گروه

بازنشستگان

مهندس میترا قاضی زاده
مربی، کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

فهرست