گزارش فعالیت اردیبهشت سال 1399 معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی

 

 

تکریم مقام والای استاد در روز معلم با تقدیم هدایا به اعضای محترم هیات علمی دانشکده و انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور از فعالیت های معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، همچنین برگزاری مجازی مسابقه”قرآن در رمضان” برای اعضای محترم هیات علمی، کارمندان گرامی و دانشجویان عزیز انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی به همراه جوایز نقدی و برگزاری حضوری کارگاه با عتنوان”آموزش مقدماتی بورس” برای اعضای محترم هیات علمی و کارمندان گرامی با رعایت همه دستورالعمل های بهداشتی به منظور حمایت از شعار سال 1399 “جهش تولید” و تولیدکنندگان داخلی از دیگر فعالیت های معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی است.

فهرست