گزارش فعالیت مهرماه سال 1399 معاونت دانشجویی و فرهنگی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور:

گزارش فعالیت مهرماه سال 1399 معاونت دانشجویی و فرهنگی انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به ترتیب ذیل ارائه می شود.

به گزارش انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، هماهنگی لازم به منظور شرکت تعدادی از دانشجویان رشته علوم و صنایع غذایی در نمایشگاه اگروفود، ضبط سخنرانی های حجت الاسلام نقویان با عنوان ” آیات و حکایات” به منظور استفاده در زنگ های فرهنگ دانشکده، برگزاری سلسله کارگاه اس تفکر خلاق با عنوان ” آموزش حلقه های تزئینی”، همکاری با تیم پژوهشی دانشجویی به منظور انجام فعالیت های علمی مجازی آن ها در معاونت دانشجویی، اعلام برنامه های اجرایی هفته سلامت بانوان به معاونت های محترم پژوهشی و آموزشی دانشگاه و اطلاع رسانی در خصوص عناوین” اهمیت تغذیه در سلامت بانوان باردار” و ” تغذیه در دوران کرونا” به همکاران انستیتو و دانشکده با ارائه مقالات و پادکست های آموزشی مربوطه از طریق اتوماسیون اداری، برگزاری جلسه با مسئول محترم نماینده انجمن دانشجویان متحد دانشگاه و معارفه نماینده تشکل در دانشکده با حضور ریاست محترم دانشکده و بزرگداشت و تهیه مستندات مرتبط با مناسبات ملی، مذهبی، فرهنگی و اطلاع رسانی آن از طریق اتوماسیون اداری و کانال های مجازی از فعالیت های مهرماه سال 1399 معاونت دانشجویی و فرهنگی انستیتو می باشد.

فهرست