برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران در دفتر ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه

در روز سه شنبه ۲۶ شهریورماه جلسه هيئت مدیره انجمن تغذیه ایران به میزبانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور با حضور رئیس و اعضای هئیت مدیره برگزار شد. با توجه به اینکه دکتر جلال الدین میرزای رزاز علاوه بر ریاست انستیتو، ریاست انجمن تغذیه ایران را نیز دارا می‌باشند این امید را می‌دهد این دو رکن ملی تغذیه که نقش کلیدی را در سازماندهی متخصصان غذا و تغذیه و تحقیقات مرتبط را دارد بتوانند اقدامات موثر و نتیجه بخشی را در سطح کشور آغاز نمایند.

 

 

 

 

 

گالری تصاویر:

 

فهرست