پیام هفته پژوهش و فناوری

به مناسبت هفته پژوهش و فناوری آقای دکتر علی میلانی مدیر امور پژوهشی انستیتو عنوان کردند: امسال در شرایطی به استقبال هفته پژوهش می‌رویم که رشد چشمگیری در تولیدات علمی جهان رخ داده است و روز به روز ناشناخته‌های بیشتری در فهرست شواهد و شناخته‌ها قرار می‌گیرند. تنها در سال 2020 بیش از 4236262 مقاله علمی از 227 کشور جهان در ژورنال‌های علمی به چاپ رسیده‌است که کشورمان در این میان با تولید 71894 مقاله جایگاه پانزدهم را به خود اختصاص داده است. با این حجم از شواهد تولید شده، کمترین انتظاری که می‌توان داشت افزایش رفاه شهروندان کرۀ خاکی است.

این در حالی است که بشر هر روز با مصائب بیشتری روبه‌رو می‌شود که در لحظۀ مواجهه، شواهد کافی برای رویارویی مؤثر با آنها را ندارد. از این‌رو، رسالت پایان‌ناپذیر جامعۀ علمی تابانیدن نور بر نقاط مبهم و مجهول در زمان بهینه و به نحو مؤثر برای مواجهۀ مبتنی بر شواهد با مشکلات روز جوامع است. به عبارتی، وظیفۀ جامعۀ علمی تمرکز بر کارکرد روشنگری در تولید شواهد است که در امتداد آن تولید نظام پژوهشی می‌باید با برپایی ساز و کار هدایت پژوهش‌ها به سمت اولویت‌های حقیقی و بهره‌گیری از شواهد تولید شده در نظام تصمیم‌سازی است. اما اگر شاهد عدم تناسب شواهد تولید شده با حجم مسائل انباشت شده در جامعه هستیم، ریشه را باید در کارکرد اجزای یاد شده جستجو کنیم.

در این میان، نقش انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به عنوان مرجع ملی تحقیقات حوزه‌های غذا و تغذیه و تربیت نیروی انسانی در حوزه‌های مربوطه، در شرایطی که ریشه عمده بیماری‌های غیرواگیر در وضعیت امنیت غذا و تغذیه در کشور است، بسیار حساس، پر رنگ و اثرگذار است. از این رو امیدورایم که با بهره‌گیری از توان علمی اعضای هیأت علمی، اصلاح رویکردهای پژوهشی و هدایت ظرفیت‌ها به سمت تولید شواهد اثرگذار در ارتقاء رفاه و سلامت شهروندان بتوانیم هرچه بیشتر رسالت دیرینه خود را در عرصه علم به سرانجام برسانیم.

فهرست