تودیع و معارفه معاونت توسعه مدیریت و منابع

در روز شنبه مورخ 13 آذر ماه، مراسم تودیع معاون و معارفه سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع با حضور اعضای هیات رییسه، در دفتر ریاست برگزار شد.
در ابتدای این مراسم آقای دکتر مرتضویان ریاست مجموعه، ضمن قدردانی از زحمات آقای دکتر وحید مفید، آقای دکتر مهرداد محمدی را به سمت سرپرست جدید توسعه مدیریت و منابع انستیتو و دانشکده منصوب کردند.
همچنین در این جلسه از تلاش های آقای دکتر مهرداد محمدی در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی قدردانی و طی حکمی از سوی ریاست محترم، سرکار خانم دکتر کتایون پور ولی به عنوان سرپرست جدید دانشجویی و فرهنگی منصوب شدند.

فهرست