“بررسی اثر مصرف میوه عناب خشک بر روی شاخص های گلیسمی، پروفایل لیپیدی، فاکتور های التهابی، وضعیت استرس اکسیداتیو و محصولات گلیکوزیلاسیون پیشرفته در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 دارای اضافه وزن و چاقی”

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه آقای حسین فرهادنژاد- دکترای علوم تغذیه

چکیده پایان نامه آقای حسین فرهادنژاد

فهرست