بررسی روش های مدل سازی Real time pcr برای تشخیص تقلب گوشت مرغ و خمیر مرغ در همبرگر

ارائه دهنده: جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا سرلک- دکترای تخصصی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

چکیده-پایان-نامه-خانم-زهرا-سرلک

فهرست