معرفی

گروه علوم و صنایع غذایی مسئول برگزاری برنامه های آموزشی و پژوهشی رشته علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی مواد غذایی در دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حدود 50 سال گذشته بوده و تربیت مدیران، پژوهشگران، صاحبان صنایع و مسئولان فنی در صنایع غذایی و نیز ارگانهای دولتی مربوطه را به عهده داشته است.

 چشم انداز

برنامه ریزی در خصوص جذب هئیت علمی و کمک به طراحی، راه اندازی و تجهیز مجتمع آزمایشگاهی پایلوت پلنت مجموعه و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی گروه منجر به جذابیت بیشتر این گروه آموزشی برای ورود دانشجویان مستعد داخلی و خارجی خواهد بود و به این ترتیب امیدواریم تا 5 سال آینده در کلیه شاخص ها به بالاترین سطح ممکن در سطح کشور دست یافته و در نهایت به سلامت و تغذیه سالم مردم عزیز کشور مان کمک کرده باشیم .

رسالت

تربیت دانشجویان توانمند وصاحب نظر در امر غذا ، با نگرش کنترل کیفیت وایمنی غذا و صیانت از سلامت محصول ومصرف کننده در جهت ارتقاء سطح کیفی زندگی و بهداشت جامعه.

اهداف

الف- آموزشی

در این گروه آموزشی ارائه سرفصل های بروز شده تسهیلات پیشرفته آزمایشگاهی ، فعالیتهای آموزشی ، بازدید از کارخانجات مواد غذایی، دعوت از محققان برتر علمی از نقاط مختلف دنیا ، مدیران صنعتی و نیز انجام فعالیتهای فراتر از سرفصل های آموزشی ، ارائه سمینار و دورهای آموزشی خاص مورد نیاز دانشجویان ، استفاده از امکانات پایلوت تحقیقاتی صنایع غذایی باعث افزایش توان علمی و مدیریتی و فعالیت دانشجویان شده و به این ترتیب زمینه برای حضور موفق فارغ التحصیلان در عرصه کار در صنعت و نیز سازمان‌های دولتی مرتبط فراهم می شود.
بکارگیری اساتید مجرب از گرایش های مختلف رشته علوم و صنایع غذایی و نیز ورود دانشجویان برتر به همراه امکانات مطلوب آزمایشگاهی پایلوت موجب ارتقاء سطح علمی آموزشی و پژوهشیگروه و در نهایت کسب رتبه های برتر و نیز جوایز متعدد در سطح دانشگاه و نیز کشور توسط اساتید و دانشجویان این گروه شده است.

ب- پژوهشی

مسیر پژوهشی گروه در راستای اهداف دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی عبارتند از :
1-تولید غذاهای سلامتی بخش
2-تولید غذا برای بیماران خاص
3-توسعه روشهای جدید در آنالیز و کنترل کیفیت مواد غذایی
4-استفاده از تکنولوژی های نوین در کنترل کیفیت مواد غذایی
5-ارتقاء سلامت و بهداشت مواد غذایی
6-بهینه سازی فرایندهای تولید و نگهداری مواد غذایی به منظور کاهش ضایعات و تنوع فرآورده ها
هم اکنون تحقیقات در زمینه های مختلف علمی شامل صنایع لبینات ، غلات ، ایمنی مواد غذایی ، میکرو بیولوژی ، شیمی و بیو شیمی مواد غذایی در قالب طرح های پژوهشی با مراکز مختلف توسط اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حال انجام است. گروه علوم و صنایع غذایی در حال حاضر با مراکز مختلف صنعتی و دولتی همانند سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد و بسیاری از کارخانجات بخش خصوصی در امور اجرایی و نیز تحقیقاتی همکاری دارد.

دکتر کوشان نایب زاده
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

مدیر گروه
Knayebz@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/Kooshan_Nayebzadeh

دکتر سید هدایت حسینی
استاد، دکترای تخصصی ایمنی و بهداشت مواد غذایی
hedayat@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/Hedayat_Hosseini

دکتر سید امیر محمد مرتضویان
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
mortazvn@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/SeyedAmirmohammad_Mortazavian

 دکتر عبدالرضا محمدی
استاد، دکترای تخصصی آنالیز دستگاهی
ab.mohammadi@sbmu.ac.ir

CV
https://isid.research.ac.ir/Abdorreza_MohammadiZandieh

دکتر سعیده شجاعی علی آبادی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
s_shojaee@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/Saeedeh_Shojaeealiabadi

 دکتر مهدی فرهودی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
farhoodi@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/Madi_Farhoudi

 دکتر لیلا میرمقتدایی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
mirmoghtadaie@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/Leila_Mirmoghtadaie

 دکتر سیده مرضیه حسینی
دانشیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
Sm_hosseini@sbmu.ac.ir
CV
https://isid.research.ac.ir/SeyyedMarzieh_Hosseini

دکتر عبدالصمد عابدی

استادیار، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی
nutrition_abedi@yahoo.com
CV

https://isid.research.ac.ir/AbdolSamad_Aabedi

دکتر وحید مفید

استادیار، دکترای تخصصی مهندسی صنایع غذایی

 

 فرحناز قنبر زاده
کارشناس گروه

بازنشستگان

دکتر پروین زندی
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

دکتر مهین آذر
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

دکتر فیروز عقابی
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

دکتر هوشنگ نیکوپور
استاد، دکترای تخصصی علوم و صنایع غذایی

دکتر محمدرضا حساس
استاد، دکترای تخصصی شیمی مواد غذایی

دکتر محمدحسین عزیزی
استاد، دکترای علوم و صنایع غذایی

مهندس کامران سپهری
مربی، کارشناسی ارشد تغذیه

مهندس مرتضی مشایخ
استادیار، کارشناسی ارشد تغذیه

مهندس سپیده سالک
استادیار، کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

مهندس اقدس تسلیمی
استادیار، کارشناسی ارشد تکنولوژی تغذیه

مهندس پریوش هراتیان
استادیار، کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

مهندس گیتی ظهوریان
مربی، کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

مهندس آمیتیس کی زاد
مربی، کارشناسی ارشد شیمی آلی

مهندس ایرج گائینی
مربی، کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

فهرست